Nyheter

EU-förslag för skärpt penningtvättkontroll

EU:s bankmyndighet EBA får utökat mandat och mer personal för att hantera misstänkt penningtvätt i europeiska banker, enligt ett förslag från EU-kommissionen. Men någon särskilt myndighet, som Europeiska centralbanken (ECB) har efterlyst, blir det inte.(TT)
Publicerad 12 september 2018

Men någon särskilt myndighet, som Europeiska centralbanken (ECB) har efterlyst, blir det inte.

Förslaget, som måste godkännas av EU:s medlemsländer, kommer efter en serie uppmärksammade fall av penningtvätt i EU-länder. Det handlar bland annat om Danske Banks misstänkta affärer i Estland 2007-2015, där en utredning av 150 miljarder dollar av misstänkta transaktioner ska redovisas nästa vecka.

Nästa år

Misstankarna om den omfattande penningtvätthärvan i Estland har bidragit till att radera ut nästan en tredjedel av Danske Banks börsvärde på ett halvår. Och bland experter spekuleras det i böter på över åtta miljarder kronor i Danmark och Estland.

Holländska ING har nyligen också bekräftat att kriminella nätverk under åratal kunnat använda banken för penningtvätt och har gått med på att betala 775 miljoner euro i en uppgörelse med myndigheter.

Något slutligt politiskt beslut om EU-kommissionens nya förslag väntas inte förrän nästa år, då det även hålls EU-val i maj.

Mer att säga till om

EBA har länge pekat på att myndigheten saknar både mandat och resurser för att bekämpa penningtvätt i EU:s 28 medlemsländer. Med förslaget som nu läggs fram kan myndigheten rekrytera tio nya penningtvättexperter. Det kan jämföras med de två experter på området som myndigheten har i dag.

EBA förelås även få mandat att inleda egna utredningar av misstänkt penningtvätt och skulle om förslaget går igenom även få mer att säga till om i frågor om penningtvätt gentemot nationella finansmyndigheter - bland annat med hjälp av stresstester av om nationella myndigheter tillämpar gällande penningtvättsregler.

TT