Nyheter

Hinder för Airbnb i Sverige

Det blir ingen okontrollerad expansion av professionell uthyrning via Airbnb i Sverige, enligt en rapport från Hyresgästföreningen. Våra svenska regler för bostäder innebär ett hinder för den explosion av proffsuthyrare som finns i Europa.(TT)
Publicerad 10 september 2018

På andra håll i Europa växer Airbnb explosionsartat, och på flera håll, som i Barcelona, Berlin och i Paris upplever invånare och politiker att hyresmarknaden förstörs genom hotellifiering av bostadsbestånden, och att hyrorna och bostadspriserna drivs upp.

Men så blir det antagligen inte här, enligt Martin Hofverberg, ekonomichef på Hyresgästföreningen. Han har undersökt hur Airbnb påverkat hyresmarknaden, och också jämfört med situationen i flera europeiska turiststäder.

Inte flera lägenheter

””

I europeiska länder är den dominerande upplåtelseformen ägarlägenheter, där ägaren får göra vad han eller hon vill med sin lägenhet. Men det finns bara i liten omfattning här sedan 2009, och gäller då bara nyproduktion. De dominerande upplåtelseformerna i Sverige är hyresrätter och bostadsrätter, och i och med det kan få hyra ut den omfattning som ses i Europa.

””

I bostadsrättsföreningar är syftet med upplåtelsen i de flesta fall att man ska bo i sin lägenhet. I och med det finns möjligheter för föreningar att stoppa professionell uthyrning.

””

Föreningar ogillar uthyrning

Det visar sig också att de flesta föreningar tycks vara emot att lägenheter hyrs ut i stor omfattning. Fastighetsägarna har frågat ett urval av sina medlemmar, och 66 procent är mycket negativa till korttidsuthyrning.

””

Det stora flertalet av föreningarna verkar vilja hindra korttidsuthyrning, konstaterar Johan Flodin.

I och med det kommer inte Airbnb att kunna expandera på samma sätt som i exempelvis Berlin eller Barcelona, tror Martin Hofverberg, och Johan Flodin är inne på samma linje.

””

TT