Nyheter

Högre produktion i näringslivet

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,3 procent i april jämfört med mars, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 3,3 procent.(TT)
Publicerad 5 juni 2018

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,3 procent i april jämfört med mars, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 3,3 procent.

Industrins produktion minskade med 2,0 procent i april jämfört med månaden före och ökade med 3,6 procent jämfört med motsvarande månad 2017. Tjänstesektorns produktion var 0,3 procent lägre jämfört med mars och ökade med 3,9 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT