Annons
Nyheter

Högre vinst för SEB

Bankkoncernen SEB redovisar en vinst som var bättre än analytikerna hade väntat sig. Vd Annika Falkengren ser fortsatta risker för bakslag i den globala ekonomin. SEB redovisar en rörelsevinst på 5 536 miljoner kronor för andra kvartalet 2016.(TT)
Publicerad 14 juli 2016

SEB redovisar en rörelsevinst på 5 536 miljoner kronor för andra kvartalet 2016. Det kan jämföras med vinsten på 5 252 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 862 miljoner kronor.

Annons

I resultatet ingår en engångspost på 520 miljoner kronor för SEB:s baltiska medlemskap i Visa.

Aktien upp

Rapporten gav inte upphov till någon kraftig reaktion på börsen. Aktien hade efter en timmes handel stigit med 1,3 procent, ungefär i linje med övriga storbanker.

Räntenettot var i det närmaste oförändrat, 4 647 miljoner kronor jämfört med 4 632 miljoner kronor förra året, och låg strax under analytikernas prognos.

"I en omvärld präglad av osäkerhet har kundernas behov av rådgivning och riskhanteringstjänster fortsatt att öka. Det märks i provisionsintäkterna och nettoresultatet av finansiella transaktioner som ökade mellan det andra och första kvartalet", skriver vd Annika Falkengren i en kommentar.

Hon pekar på att den globala tillväxten fortfarande inte är robust.

"De historiskt låga räntorna är de facto symptom på de underliggande problemen i den reala ekonomin", skriver hon.

Brexit har ökat osäkerheten, men för SEB:s del ser hon begränsade direkta effekter av brexit.

Provisionsnettot minskade till 4 074 miljoner kronor, från 5 194 miljoner kronor.

Oförändrade kreditförluster

Annons

Totalt uppgick intäkterna till 11 136 miljoner kronor, jämfört med 10 996 miljoner kronor motsvarande period året före.

De totala rörelsekostnaderna sjönk till 5 332 miljoner kronor, från 5 518 miljoner kronor. Personalkostnaderna sjönk med cirka 250 miljoner kronor.

Kreditförlusterna var 221 miljoner kronor, mot 220 miljoner kronor för ett år sedan.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons