Nyheter

Hushållen spenderar mer

Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent i april jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad 2017 steg konsumtionen med 3,0 procent i april.(TT)
Publicerad 8 juni 2018

Hushållens konsumtion ökade med 0,5 procent i april jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2017 steg konsumtionen med 3,0 procent i april.

I mars ökade hushållens konsumtion med 2,9 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt reviderad statistik.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT