Nyheter

Hushållen spenderar mindre

Hushållens konsumtion minskade med 2,1 procent i juli jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad 2017 var konsumtionen oförändrad i juli.(TT)
Publicerad 10 september 2018

Hushållens konsumtion minskade med 2,1 procent i juli jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2017 var konsumtionen oförändrad i juli.

I juni ökade hushållens konsumtion med 2,8 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt reviderad statistik.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT