Annons
Nyheter

IMF höjer prognosen för global tillväxt

Internationella valutafonden (IMF) höjer sin prognos för global tillväxt i år och nästa år. Årets globala tillväxt beräknas nu till 3,6 procent. Nästa år spås en tillväxt på 3,7 procent.(TT)
Publicerad 10 oktober 2017

Jämfört med IMF:s beräkningar i juli höjs den globala tillväxtprognosen med 0,1 procentenhet både i år och nästa år, skriver fonden.

Prognosen presenteras i en ny upplaga av rapporten World Economic Outlook på nästan 300 sidor, som släpps inför IMF:s årsmöte i Washington i veckan.

Annons

Överraskar positivt

Pådrivande i det oväntat starka globala konjunkturlyftet är just nu bland annat eurozonen, Japan, Ryssland och tillväxtekonomier i Asien och Europa. Dessa regioner överraskar positivt när det gäller tillväxt under årets första halvår. Kina tillhör dragloken med en beräknad tillväxt på 6,8 procent i år, mot prognosen från april på 6,6 procent.

I president Donald Trumps USA och Storbritannien, präglat av brexit-osäkerhet, går det dock sämre än väntat, enligt IMF.

När det gäller inflationstrycket i världsekonomin ser det lägre ut nu än i våras enligt IMF:s ekonomer. Det hänger i första hand ihop med att lyftet för oljepriserna har ebbat ut.

Lönetryck saknas

Kärninflationen, där man rensar bort prisutvecklingen för bränsle och livsmedel, är samtidigt svag och har enligt IMF inte närmat sig de ledande centralbankernas inflationsmål. Detta trots att inhemsk efterfrågan lyfter och arbetslösheten faller jämfört med tidigare år.

IMF noterar att det på många håll saknas tryck på lönerna uppåt trots hög sysselsättning och låg arbetslöshet i många västländer.

Storbritannien är till följd av brexit-processen ett undantag, där pundet har rasat vilket leder till att landets företag och hushåll får betala allt mer för importerade varor och tjänster.

Svensk tillväxt väntas enligt IMF:s World Economic Outlook bromsa in försiktigt i år, till 3,1 procent för att fortsätta ned till 2,4 procent 2018. Svensk inflation beräknas till 1,6 procent under både 2017 och 2018, medan arbetslösheten beräknas sjunka till 6,6 procent i år och 6,3 procent 2018.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons