Nyheter

Islands HD bekräftar bankdomar

De fällande domarna mot fyra tidigare chefer i banken Kaupthing har fastställts av Islands högsta domstol. De fyra "finansvikingarna" dömdes för marknadsmanipulationer, och de nu bekräftade domarna lyder på mellan sex månaders och fem års fängelse.(TT)
Publicerad 12 februari 2015

De fällande domarna mot fyra tidigare chefer i banken Kaupthing har fastställts av Islands högsta domstol. De fyra "finansvikingarna" dömdes för marknadsmanipulationer, och de nu bekräftade domarna lyder på mellan sex månaders och fem års fängelse. Alla de fyra dömda är i dag bosatta utomlands; ingen av dem infann sig i rätten.

Kaupthing klappade ihop 2008 och domarna är de hittills strängaste för bankfusk i isländska sammanhang.

Det var flera isländska banker som vid den internationella finanskrisen 2008-2009 visade sig vara skuldsatta och illa skötta. Hittills har sju brottmål som rör banker nått HD, som bekräftat domarna i sex fall. Ytterligare fem väntar på prövning i HD, bland dem mål där de brottsmisstänka ingått i bankernas ledning.

TT