Annons
Nyheter

KI-kritik mot regeringens budget

Konjunkturinstitutet anser att det behövs en tuffare finanspolitik redan 2019. Regeringens budget är kraftigt underfinansierad och ligger inte i linje med överskottsmålet, enligt KI:s nya prognos.(TT)
Publicerad 10 oktober 2017

"Om det offentliga välfärdsåtagandet dessutom ska behållas på 2018 års nivå, krävs det även budgetförstärkningar på cirka 30 miljarder kronor", skriver KI i prognosen.

TT: Är ni kritiska till att regeringens budget är underfinansierad?

””
Annons

Ansträngd arbetsmarknad

Enligt KI väntas arbetslösheten sjunka från 6,6 procent i år till 6,3 procent nästa år och 6,2 procent 2019 för att därefter stiga något. Samtidigt visar rapporten att det nu råder stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Situationen på arbetsmarknaden beskrivs som "ansträngd" med stor matchningsproblematik.

””

När det gäller lönerna är ökningen dämpad trots bristen på arbetskraft.

I stort bedöms tillväxttakten i svensk ekonomi mattas något de närmaste åren. I år väntas BNP öka med 2,8 procent medan motsvarande siffra nästa år förväntas bli 2,7. För 2019 respektive 2020 är bedömningen 1,8 respektive 1,5 procent.

Fallande bostadspriser

Det finns några risker i prognosen som lyfts fram. En är ekonomisk-politisk osäkerhet i Europa, dessutom finns risken för ekonomisk hårdlandning i Kina och nedgång i tillgångspriser.

Även fallande bostadspriser i Sverige är något som kan påverka på den negativa sidan. Hur mycket ett boprisfall skulle påverka svensk ekonomi beror på vad som utlöser en eventuell nedgång. Om husköparna börjar känna sig allmänt oroliga för att köpa bostad blir effekterna på ekonomin sannolikt mindre än om fallet beror på att något händer i omvärlden, exempelvis en finansiell kris.

””

KI skriver i rapporten att Riksbanken nu hållit reporäntan oförändrad på -0,5 procent i över 18 månader. Bedömningen är att räntan kommer att höjas en första gång hösten 2018.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons