Nyheter

Kraftig ökning av nya företag

Under juli nyregistrerades 3 715 företag, en ökning med 15,5 procent, enligt statistik från Bolagsverket. Sett enbart till aktiebolagen var ökningen 31 procent. Sammanlagt under perioden januari-juli har antalet nya företag ökat med 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2014.(TT)
Publicerad 3 augusti 2015

Under juli nyregistrerades 3 715 företag, en ökning med 15,5 procent, enligt statistik från Bolagsverket. Sett enbart till aktiebolagen var ökningen 31 procent.

Sammanlagt under perioden januari-juli har antalet nya företag ökat med 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2014.

Statistiken omfattar aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.

TT