Nyheter

Lägre vinst för Folksam Sak

Försäkringskoncernen Folksam Sak redovisar en vinst före skatt på 1 061 miljoner kronor för årets nio första månader. Det är en försämring jämfört med motsvarande period i fjol då vinsten landade på 1 910 miljoner kronor. Det försäkringstekniska resultatet stärktes medan kapitalavkastningen försämrades.(TT)
Publicerad 3 november 2015

Försäkringskoncernen Folksam Sak redovisar en vinst före skatt på 1 061 miljoner kronor för årets nio första månader. Det är en försämring jämfört med motsvarande period i fjol då vinsten landade på 1 910 miljoner kronor.

Det försäkringstekniska resultatet stärktes medan kapitalavkastningen försämrades.

Premieintäkterna steg från 8 680 miljoner till 9 310 miljoner kronor.

TT