Nyheter

Lönekartläggningar får datum

Årliga lönekartläggningar införs från och med nästa årsskifte, enligt ett förslag som regeringen lämnar över till lagrådet. Regeringen väntas få stöd av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna - och Liberalerna, trots att Alliansen ändrade kravet till var tredje år 2009.(TT)
Publicerad 12 februari 2016

Årliga lönekartläggningar införs från och med nästa årsskifte, enligt ett förslag som regeringen lämnar över till lagrådet. Regeringen väntas få stöd av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna - och Liberalerna, trots att Alliansen ändrade kravet till var tredje år 2009.

””

Alliansregeringen ändrade 2008 diskrimineringslagen så att företag inte längre behövde göra lönekartläggningar mer än vart tredje år. Kravet begränsades också till företag med mer än 25 anställda men nu återinförs den tidigare gränsen: Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med kartläggning av kvinnors och mäns löner.

En riksdagsmajoritet krävde redan 2013 att kartläggningarna återigen skulle göras varje år, men kravet hamnade i en utredning.

TT