Nyheter

Män kan spara nära halv miljon mer än kvinnor

Män och kvinnor sparar i snitt en lika stor andel av sina inkomster. Men eftersom män tjänar mer så sparar de också mer. Under ett 40 år långt arbetsliv blir den genomsnittliga skillnaden mellan könen omkring 400 000 kronor, visar en ny undersökning.(TT)
Publicerad 8 mars 2019
””

Den enskilt största faktorn bakom spargapet är den generella löneskillnaden mellan könen. I dag sparar både män och kvinnor omkring 10 procent av lönen, enligt undersökningen. Kvinnor måste dock spara 12-13 procent för att komma upp i samma summor som männen.

Många oroar sig

Trots att många kvinnor känner till att deras partner har råd att lägga undan mer pengar uppger sju av tio att relationen är ekonomiskt jämställd. Samtidigt oroar sig betydligt fler kvinnor än män som för hur den ekonomiska situationen kommer att se ut längre fram i livet.

Hälften av de tillfrågade kvinnorna uppger sig känna oro inför livet som pensionär. Motsvarande siffra för männen är 31 procent. Kvinnor känner sig i högre utsträckning hindrade från att göra önskade livsval till följd av ekonomiska förutsättningar.

””

Gemensam plan

För de par som vill ha en mer ekonomiskt jämställd relation kan det vara bra att sätta sig ner och tillsammans se över sin situation för att se vilka förändringar man kan göra.

””

TT