Nyheter

Myndigheters inköp granskade

Riksrevisionen har granskat flera myndigheters inköp från företag med kopplingar till myndighetsanställda eller deras anhöriga. Det rings inte i någon larmklocka, men Riksrevisionen pekar ändå på riskerna för oegentligheter.(TT)
Publicerad 12 mars 2019

Granskningen av så kallade närståendetransaktioner omfattar fem myndigheter: Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket.

””

Med anhörig avses här make/maka, sambo, föräldrar, barn samt syskon och kopplingarna gäller inkomster från leverantör eller funktion i företaget, exempelvis en styrelsepost.

100-tal fall

Uppgifterna som samkörts kommer dels från Statistiska centralbyrån och Bolagsverket, dels från myndigheterna själva.

Alla namn på personer och företag har varit anonymiserade för Riksrevisionen, men anställdas tjänstekategorier och företagens verksamhetstyper och branscher framgår.

””

Det handlar alltså om hur Riksrevisionen bedömer risken för förtroendeskador, inte om konstaterade missförhållanden hos de granskade myndigheterna.

På rätt väg

””
””

Marianne Danielsson påpekar samtidigt att myndigheterna inom inköpsområdet driver ett aktivt utvecklingsarbete för att minska riskerna för skadliga närståendetransaktioner:

””

TT