Nyheter

Svart lista ska stoppa skattefusk

En plats på svarta listan hotar för världens skatteparadis sedan EU-länderna enats om sina kriterier. Finansministern hoppas att fler ska ansluta sig till kampen mot fusket. - Nu har vi kommit fram till en kompromisslösning, så nu kommer vi att ha en svart lista.(TT)
Publicerad 8 november 2016
””

Listan dröjer visserligen ett bra tag till och väntas vara klar först mot slutet av 2017. EU-kommissionen har på förhand listat ett 80-tal "jurisdiktioner" - självständiga länder och diverse självstyrande områden - som riskerar att listas. Hur många som slutligen pekas ut återstår dock att se.

Granskning inleds

Närmast väntar ett granskande av vilka områden som inte uppfyller exempelvis kraven på öppenhet i skattesystemet.

””

TT: Vad kommer det att innebära att ligga på svarta listan?

””

Bolagsskatter

Tisdagsmötet i Bryssel ägnades även åt en första diskussion om EU-kommissionens nya förslag till en mer samordnad bolagsbeskattning - förkortat CCCTB - som delvis också ingår i kampen mot skatteplanering och skattefusk.

Den diskussionen lär dock pågå ett bra tag.

””

TT