Nyheter

Novo Nordisk sänker prognosen

Den danska insulintillverkaren Novo Nordisk justerar ned sin vinstprognos efter ett något sämre resultat än väntat i fjärde kvartalet 2015. Bolaget räknar nu med att rörelsevinsten ökar med 5-9 procent i år.(TT)
Publicerad 3 februari 2016

Den danska insulintillverkaren Novo Nordisk justerar ned sin vinstprognos efter ett något sämre resultat än väntat i fjärde kvartalet 2015. Bolaget räknar nu med att rörelsevinsten ökar med 5-9 procent i år.

Under fjärde kvartalet steg rörelseresultatet till 11,1 miljarder danska kronor, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 11,2 miljarder.

Det långsiktiga finansiella målet Novo Nordisk har haft sedan 1996, som säger att vinsten ska öka med 15 procent per år, skrotas också. Nu är siktet i stället inställt på en tioprocentig vinstökning per år.

TT