Nyheter

Ny finansskatt kan dra in miljarder

En finansiell verksamhetsskatt föreslås för banker och den övriga finansbranschen. Den beräknas innebära ökade intäkter till staten på mellan 3,7-7 miljarder per år, enligt en utredning. Men kunderna kan få betala och finansjobben blir färre.(TT)
Publicerad 7 november 2016
En finansiell verksamhetsskatt föreslås för banker och den övriga finansbranschen. Den beräknas innebära ökade intäkter till staten på mellan 3,7-7 miljarder per år, enligt en utredning. Men kunderna kan få betala och finansjobben blir färre. Det är utr
En finansiell verksamhetsskatt föreslås för banker och den övriga finansbranschen. Den beräknas innebära ökade intäkter till staten på mellan 3,7-7 miljarder per år, enligt en utredning. Men kunderna kan få betala och finansjobben blir färre. Det är utr

Det är utredningen Skatt på finanssektorn, som nu har lämnat över sina förslag i finansminister Magdalena Anderssons (S) hand. Den särskilde utredaren Christer Sjödin, tidigare lagman i Kammarrätten i Sundsvall, har haft i uppdrag att föreslå hur mer skatt kan tas ut från banker och finansindustri. De anses nu skattemässigt gynnade gentemot andra delar av näringslivet eftersom de är undantagna från moms.

Han föreslår att skatten ska tas ut med bankens eller finansföretagens samlade lönekostnader som bas, en modell som följer den motsvarande skatt som finns i Danmark. Skatten, eller avgiften, ska vara 15 procent av underlaget.

Ger miljarder

Utredningen bedömer att en sådan skatt kan innebära ökade skatteintäkter på mellan 3,7 och 7 miljarder kronor per år.

Utredaren har även studerat möjligheterna att ha ett företags vinst som underlag för skatten men har kommit fram till att det skulle vara för komplicerat.

Sjödin bedömer att kostnaderna för skatten till stor del kommer att resultera i att priserna på finansiella tjänster stiger, det vill säga att bankernas och de övriga företagens kostnader övervältras på kunderna.

Färre jobb

Den kan också påverka lönerna i branschen och leda till uppemot 2 600 färre arbetstillfällen i banker, i finans- och försäkringsföretag, enligt utredningens beräkningar.

””

Men utredningens uppskattning om hur många jobb som kan försvinna i branschen är långt under Bankföreningens beräkningar.

En rapport som föreningen beställt från konsulterna hos Copenhagen Economics antog att en skatt/avgift av den typ och storlek som utredningen nu föreslår kan leda till att upp till 16 000 finansjobb hotas i värsta-scenariot, varav 7 000 i bankerna.

Regeringens grund för utredningen är att branschen anses gynnad, på andra sektorers bekostnad, eftersom den är undantagen från moms. Den drar till sig en del produktion och konsumtion som kunde hamna i momspliktiga branscher.

TT