Nyheter

Nytt sparpaket på Arla

Överskott på mjölk pressar mejerikoncernen Arla till att lansera ett nytt sparpaket. Omkring 130 anställda berörs i en första fas, men det kan bli fler, när kostnaderna på två år ska dras ned med 100 miljoner kronor.(TT)
Publicerad 10 november 2015
Överskott på mjölk pressar mejerikoncernen Arla till att lansera ett nytt sparpaket. Omkring 130 anställda berörs i en första fas, men det kan bli fler, när kostnaderna på två år ska dras ned med 100 miljoner kronor. - Detta är en relativt stor besparin
Överskott på mjölk pressar mejerikoncernen Arla till att lansera ett nytt sparpaket. Omkring 130 anställda berörs i en första fas, men det kan bli fler, när kostnaderna på två år ska dras ned med 100 miljoner kronor. - Detta är en relativt stor besparin
””

Ett hårt tryck nedåt på mjölkpriset i hela Europa ligger bakom beslutet. Bland annat pressas priset av att den ryska marknaden har försvunnit för många mejerier i EU till följd av sanktionskriget med Ryssland efter Ukrainakonflikten. Därtill bidrar en minskad efterfrågan på mjölkprodukter i tillväxtländer som Kina.

EU:s beslut att skrota systemet med mjölkkvoter har också ställt till det, enligt de Sauvage.

””

TT