Nyheter

Oförändrade inflationsförväntningar

Förväntningarna om inflationen bland aktörer på penningmarknaden, inköpschefer och representanter för arbetsgivare och fackförbund ligger still, visar analysföretaget TNS Sifo Prosperas senaste enkät. Riksbanken väntas avvakta längre med att höja räntan.(TT)
Publicerad 9 september 2015

Förväntningarna om inflationen bland aktörer på penningmarknaden, inköpschefer och representanter för arbetsgivare och fackförbund ligger still, visar analysföretaget TNS Sifo Prosperas senaste enkät.

Riksbanken väntas avvakta längre med att höja räntan.

De tillfrågade räknar med en inflation på 0,7 procent på ett års sikt och 1,1 procent på två års sikt. Det är oförändrat jämfört med undersökningen som publicerades i juni.

På fem års sikt tros inflationen vara 1,7 procent, 0,1 procentenheter lägre än i juni.

Riksbankens reporänta väntas i genomsnitt ligga på minus 0,3 procent (-0,3) om tre månader, minus 0,1 procent (0,0) om tolv månader, 0,5 procent (0,6) om 24 månader och 1,6 procent (1,6) om 60 månader.

TT