Nyheter

Positiv utveckling för Latour

Finansmannen Gustaf Douglas investmentbolag Latours olika industribolag redovisar en rörelsevinst på 250 miljoner kronor för tredje kvartalet, sex procent bättre än motsvarande period i fjol. Omsättningen i industrirörelsen uppgick till 2 079 miljoner kronor, elva procent mer än ett år tidigare.(TT)
Publicerad 6 november 2015

Finansmannen Gustaf Douglas investmentbolag Latours olika industribolag redovisar en rörelsevinst på 250 miljoner kronor för tredje kvartalet, sex procent bättre än motsvarande period i fjol.

Omsättningen i industrirörelsen uppgick till 2 079 miljoner kronor, elva procent mer än ett år tidigare. Orderingången steg samtidigt med 14 procent till 2 092 miljoner kronor.

Substansvärdet har sedan årsskiftet fram till 5 november ökat från 250 kronor per aktie till 304 kronor per aktie.

Latour är delägare i till exempel Assa Abloy, Securitas och Sweco.

"Såväl våra börsnoterade innehav som våra helägda industribolag utvecklades positivt under tredje kvartalet", skriver vd Jan Svensson i rapporten där han också meddelar att Latour justerar de finansiella målen.

Det nya målet är en avkastning på operativt kapital på 15-20 procent, mot tidigare en absolut gräns på 20 procent. Sänkningen ska dock inte uppfattas som att ambitionsnivån sänks, utan är en signal om att förvärvsmöjligheterna inte ska begränsas av det tidigare högre målet, enligt Jan Svensson.

TT