Nyheter

Flyttbara hus ska mildra bostadsbrist

Tillfälliga bygglov för flyttbara hus med enklare standard ska lösa en del av den akuta bostadsbristen. Förslagen är en följd av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen förra året.(TT)
Publicerad 3 november 2016
””
””

Ut på remiss

Regeringen skickar nu ut en promemoria med förslagen på remiss, med svarstid till årsskiftet. Tanken är att nya regler ska börja gälla den 1 juli nästa år och tillämpas till 2023.

Hälso- och miljöskyddsreglerna föreslås vara som reglerna för permanenta bostäder. Men förslagen öppnar för mindre och trängre bostäder, något som regeringen försvarar med att det handlar om tillfälliga bostäder. De kommer heller inte att vara anpassade för funktionshindrade.

Reglerna ska göra det lättare att placera flyttbara bostäder på mark som inte är planlagd för bostäder.

Enligt förslaget ska tidsbegränsade bygglov kunna ges för tio år, med möjlighet till förlängning i fem.

Samma regler

Reglerna för de flyttbara bostäderna ska vara lika över hela landet, en kommun ska inte kunna ställa egna särkrav, om fönsterstorlek, utformning eller något annat.

De fyra allianspartiernas bostadspolitiska företrädare säger att förslagen är ett steg i rätt riktning, men att fler behövs för att lösa bostadsbristen på längre sikt. Många kommuner har efterfrågat de tidsbestämda byggloven.

””

TT