Nyheter

Regeringen inför ny skatt på fartyg

Regeringen vill införa ett så kallat tonnageskattesystem - att rederierna ska betala skatt utifrån hur stora last fartygen kan ta i stället för från sina verkliga inkomster, skriver Sjöfartstidningen.(TT)
Publicerad 1 september 2015

Regeringen vill införa ett så kallat tonnageskattesystem - att rederierna ska betala skatt utifrån hur stora last fartygen kan ta i stället för från sina verkliga inkomster, skriver Sjöfartstidningen.

Tonnageskatten är i praktiken ett statligt stöd och måste anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan träda i kraft, tidigast den 1 juli 2016.

Infrastrukturminister Anna Johansson är nöjd och tror att fler svenska rederier kommer att registrera sina fartyg i Sverige.

"Vi vet att detta har stor betydelse för jobben", säger Anna Johansson i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Tonnageskatten har debatterats i åratal. Branschorganisationen Svensk Sjöfart välkomnar beslutet. Vd:n Pia Berglund är nöjd.

””

TT