Nyheter

Riskerar fyra miljoner i veckan

Företaget INT Förbrukningsartiklar, även kallat Dental Clean, riskerar vite på upp till fyra miljoner kronor i vite om dess oseriösa försäljningsmetoder fortsätter, enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen. Detta sedan Konsumentombudsmannen (KO) stämt företaget och personerna bakom.(TT)
Publicerad 13 september 2016

Företaget INT Förbrukningsartiklar, även kallat Dental Clean, riskerar vite på upp till fyra miljoner kronor i vite om dess oseriösa försäljningsmetoder fortsätter, enligt en dom från Patent- och marknadsdomstolen. Detta sedan Konsumentombudsmannen (KO) stämt företaget och personerna bakom.

Domstolen utdömer också en marknadsstörningsavgift på totalt 50 000 kronor.

Många anmälare har invänt mot att telefonförsäljarna på företaget - som säljer tandvårdsprodukter, nyckelbrickor och rakhyvlar - lurat in dem i abonnemang bara genom att svara ja på ett antal frågor. Inga upplysningar över huvudtaget om att det rörde sig om abonnemang ska ha lämnats.

TT