Nyheter

Lägre orderingång för Skanska

Byggkoncernen Skanska föreslår en oväntat stor höjning av utdelningen för i fjol. Vinsten steg under fjärde kvartalet, men orderingången föll. Skanska redovisar en vinst före skatt på 3 118 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2015.(TT)
Publicerad 4 februari 2016

Skanska redovisar en vinst före skatt på 3 118 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2015. Även vinsten var bättre än väntat och kan jämföras med vinsten före skatt på 2 215 miljoner kronor motsvarande period 2014. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på 2 461 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Orderingången var däremot lägre än väntat, 29,9 miljarder kronor att jämföra med 41,8 miljarder kronor ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt trott på en orderingång på 34,9 miljarder kronor. För helåret 2015 sjönk orderingången med 23 procent, justerat för valutaeffekter.

"Den lägre orderingången är ett resultat av de normala variationerna i orderbokningar men även ett resultat av att en betydande andel orderbokningar i USA Building blev senarelagda i slutet av året", skriver vd Johan Karlström i rapporten.

Omsättningen uppgick till 43 247 miljoner kronor, jämfört med 43 472 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 7:50 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 6:72 kronor per aktie.

Snittprognosen bland analytiker låg på en höjning av utdelningen till 7:02 kronor per aktie.

TT