Nyheter

Slopat överskottsmål inget hot

Att slopa överskottsmålet i statsfinanserna utgör inget hot mot hållbarheten i finanspolitiken, anser statliga Konjunkturinstitutet (KI) som fått i uppdrag av regeringen att utvärdera ett eventuellt slopat överskottsmål.(TT)
Publicerad 14 augusti 2015

Att slopa överskottsmålet i statsfinanserna utgör inget hot mot hållbarheten i finanspolitiken, anser statliga Konjunkturinstitutet (KI) som fått i uppdrag av regeringen att utvärdera ett eventuellt slopat överskottsmål.

Att bygga upp marginaler i dagens finanser gynnar framtida generationer på bekostnad av dem som jobbar nu, enligt KI.

TT