Nyheter

Slussen blir två miljarder dyrare

De beräknade kostnaderna för nya Slussen på Södermalm i Stockholm har ökat med två miljarder kronor. Och riskmarginalen för ännu högre kostnader är för låg, enligt en expertgranskning. Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd (S) och ledamot i Stockholms kommunstyrelse, ställer sig positiv till rapporten.(TT)
Publicerad 2 februari 2015
De beräknade kostnaderna för nya Slussen på Södermalm i Stockholm har ökat med två miljarder kronor. Och riskmarginalen för ännu högre kostnader är för låg, enligt en expertgranskning. Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd (S) och ledamot i Stockhol
De beräknade kostnaderna för nya Slussen på Södermalm i Stockholm har ökat med två miljarder kronor. Och riskmarginalen för ännu högre kostnader är för låg, enligt en expertgranskning. Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd (S) och ledamot i Stockhol

Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd (S) och ledamot i Stockholms kommunstyrelse, ställer sig positiv till rapporten.

-Det har blivit dyrare och kan bli ännu dyrare. Å andra sidan har vi en möjlighet att göra en ombyggnation av en anläggning som faller ihop framför våra ögon, säger han.

Att göra spara in på bygget är inte aktuellt, anser han.

-Om man måste göra besparingar så måste man ta bort vissa funktioner, och det tror jag inte stockholmarna vill.

Expertgrupp slöseri

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) anser att det handlar om "onödiga kostnader".

-Expertgruppen är i sig ett slöseri. De konstaterar idag det vi redan visste - att slussen måste byggas om och det omedelbart.

Men föreningen Bevara Slussen, som vill ha kvar den nuvarande klöverformade trafiklösningen, är kritisk.

-Kostnaden borde räcka för att dra i nödbromsen. Men nya Slussen kommer också att leda till köer medan den gamla gav nästan obegränsad trafik, säger föreningens presskontakt Jan Ohlin.

Vid genomförandebeslutet beräknades kostnaderna för nya Slussen till åtta miljarder kronor men hösten 2014 hade den siffran ökat med två miljarder, enligt en expertgrupp som granskat projektet på uppdrag av Stockholms kommunstyrelse.

Snäv marginal

Mats Olsson, ordförande för expertgruppen, säger också att riskpåslaget, det vill säga den marginal som säger hur mycket extra projektet kan kosta utöver det beräknade beloppet, är för lågt.

-I dag är det nio procent, men i det här läget borde det ligga på cirka 20-25 procent, säger han.

De tekniska förutsättningarna för området har fördyrats. Och förseningar i besluts- och domstolsprocesser har ytterligare spätt på de beräknade kostnaderna. För att göra besparingar krävs stora förändringar av projektet. Därför bör ett reviderat genomförandebeslut tas för Slussenbygget och flera områden behöver utredas ytterligare. Men det gamla beslutet vilar på relevanta grunder, enligt expertgruppens rapport.

TT