Annons
Nyheter

Snusstrid hettar till - hotar med JO-anmälan

Striden mellan Tullverket och snusföretaget Prillan Concept i Borås växlar upp. I ett osäkert rättsläge har Tullverket gått ut med vilseledande information till näringsidkare, hävdar företaget som nu hotar med anmälan till Justitieombudsmannen.(TT)
Publicerad 7 augusti 2018

I juni beslutade kammarrätten i Stockholm att den råtobak eller det tobaksavfall som Prillan Concept - som säljer så kallat gör-det-själv-snus - snarare ska ses som röktobak. Det innebär att tobaken beläggs med en skatt på 1 884 kronor kilot, och företaget riskerar tiotals miljoner i skattekrav.

Prillan Concept har nu överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen och väntar på prövningstillstånd. Kammarrättens dom har alltså ännu inte vunnit laga kraft.

Annons

Att Tullverket under tiden har gått ut med information på sin webbplats har retat gallfeber på Prillan Concept som anser att informationen är vilseledande och överväger att anmäla Tullverket till JO.

"Det är ett välkommet avgörande från kammarrätten, inte minst då domen blir vägledande för vår verksamhet", står det att läsa på Tullverkets hemsida. Vidare skriver verket att man "fått ett kvitto på att vi har rätt i våra bedömningar av vad som ska klassificeras som röktobak".

Små aktörer drabbas

””

Han hänvisar till att en tidigare kammarrättsdom från Sundsvall kommit fram till en annan slutsats, och som han hävdar att Tullverket undanhåller.

Den del av snusmarknaden det gäller är liten. Men för de små aktörerna kan det bli ödesdigert, enligt Ulf Käll.

””

"Är vägledande"

Enligt Tullverket har man på webbplatsen kommenterat domen i Stockholms kammarrätt, då domen i Sundsvall var ett ärende som drevs av Skatteverket och inte tullen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons