Nyheter

Splittrad bild av industrikonjunktur

Det går bra för transportmedels- och maskinindustrin, men sämre för företag inom metallvaror och elteknik. Och många underleverantörer redovisar påtagligt svaga siffror, enligt en konjunkturbarometer från bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.(TT)
Publicerad 8 september 2015

Det går bra för transportmedels- och maskinindustrin, men sämre för företag inom metallvaror och elteknik. Och många underleverantörer redovisar påtagligt svaga siffror, enligt en konjunkturbarometer från bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

Sammantaget så ökar industriföretagens orderingång i oförändrad takt, men produktionen är fortsatt låg.

Chefsekonomen Anders Rune skriver i en kommentar att efterfrågan på yrkesarbetare, trots en förbättring under årets lopp, fortfarande ligger på nivåer "vi normalt ser i lågkonjunkturer".

TT