Nyheter

Starkt år för Ikea i Sverige

Ikea Sverige ökade försäljningen med 9,4 procent till 16,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016, jämfört med föregående år. Ikeas verksamhetsår löper från 1 september till 31 augusti. I februari invigdes Ikeas tjugonde svenska varuhus, i Umeå.(TT)
Publicerad 13 september 2016

Ikea Sverige ökade försäljningen med 9,4 procent till 16,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016, jämfört med föregående år. Ikeas verksamhetsår löper från 1 september till 31 augusti.

I februari invigdes Ikeas tjugonde svenska varuhus, i Umeå. Tillsammans fick de svenska varuhusen 38,1 miljoner besök under verksamhetsåret, en ökning med 2 procent.

Även för Ikea-koncernen har det varit ett bra tillväxtår. Omsättningen ökade till 34,2 miljarder euro, motsvarande ungefär 326 miljarder kronor i dagens valutakurs. Justerat för valutaeffekter var försäljningsökningen 7,9 procent.

Under verksamhetsåret har Ikeas varuhus världen över haft 783 miljoner besök.

Ikea-koncernens årsrapport offentliggörs i december.

TT