Annons
Nyheter

Tydliga gränser ökar välbefinnandet

Arbetsgivare gör inte tillräckligt för de anställdas mentala välbefinnande, anser en fjärdedel av arbetstagarna enligt en ny undersökning. Tydligare gränser mellan arbete och fritid efterfrågas.(TT)
Publicerad 10 oktober 2017
””

I enkäten, som gjorts på uppdrag av byggföretaget Skanska, har många svarat att fler medarbetare är en viktig faktor för ett ökat välbefinnande. Eva Vingård anser dock inte att det per automatik skapar en bättre arbetsplatsmiljö.

””

Tydliga rutiner

Annons

Att ha tydliga gränser mellan arbete och fritid är en annan viktig faktor. I en tid där smarta telefoner och surfplattor gör att vi är uppkopplade dygnet runt har förutsättningarna för arbetet förändrats.

””

Men det finns också potentiella fallgropar som kan försämra människors psykiska hälsa.

””

Rimliga förväntningar

Eva Vingård anser att man måste ha en rimlig bild av vad man kan tänkas hinna med och inte. Stress kan bero på att människor har orealistiska idéer om hur mycket det går att pressa in under dygnets 24 timmar.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons