Annons
Nyheter

Utländska investerare ska lockas till Sverige

Regeringen vill öka utländska bolags investeringar i Sverige. Företag från Kina, Indien och USA står högst på önskelistan. - Vi ser att det går bra för exporten men vi ser att det inte går lika bra att få hit utländska investeringar, säger EU- och handelsminister Ann Linde (S).(TT)
Publicerad 1 december 2017
””

Sverige ligger enligt regeringen efter jämförbara länder som exempelvis Nederländerna, Finland, Belgien och Danmark när det gäller att locka investerare till Sverige. Därför tillsätts nu en utredning för att ändra detta.

"Måste bli kaxigare internationellt"

Annons

I nuläget ligger det totala värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige på cirka 2 600 miljarder kronor. Totalt sysselsätter 14 000 utländska dotterbolag mellan 600 000 och 700 000 människor i Sverige, enligt regeringen.

””

Investerare i Kina, Indien, USA, Japan, Sydkorea och Brasilien är några som Sverige speciellt vill locka.

Enligt regeringen sker det nu knappt 100 utländska investeringar via Business Sweden i Sverige varje år - varav 25 ger ett särskilt stort mervärde.

Uppmärksammade investeringar i Sverige som skett på sista tiden är Amazon Web Service i Mälardalen, Facebook i Luleå, Geelys forskningscenter i Göteborg och Google i Avesta.

””

Några sektorer där Sverige anses ligga i framkant är energi, självkörande fordon och uppkopplade städer med 5G-teknik.

””

Oro för nedläggning

Enligt EU- och handelminister Ann Linde har det funnits en oro för att utländska investerare ofta köper upp företag och sedan lägger ned. Men en UD-beställd rapport från Tillväxtverket visar att de bolag som köps upp av utländska företag efter fem år har ökad sysselsättning jämfört med de svenska företagen, enligt Linde.

””

Utredarens namn är ännu inte känt. Tillsättning ska ske direkt efter årsskiftet och utredningen ska vara klar i början på 2019.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons