Nyheter

Dansskolor i otakt med lagen om ångerrätt

15 dansskolor i Göteborg anmäls till Konsumentverket av kommunens konsumentrådgivning. Dansskolorna anses inte uppfylla lagens krav på information om ångerrätt när man sluter avtal på distans, till exempel i ett formulär på en hemsida. I princip alla dansskolor i kommunen granskades.(TT)
Publicerad 9 februari 2018

15 dansskolor i Göteborg anmäls till Konsumentverket av kommunens konsumentrådgivning. Dansskolorna anses inte uppfylla lagens krav på information om ångerrätt när man sluter avtal på distans, till exempel i ett formulär på en hemsida.

I princip alla dansskolor i kommunen granskades. Ingen enda klarade kraven helt. Konsument Göteborg tog kontakt och påpekade bristerna, men trots det fanns betydande fel kvar hos 15 skolor en tid senare. Det är dessa som nu anmäls.

Marknadsdomstolen har tidigare hotat en dansskola i Malmö med vite på en miljon kronor om inte kraven på att informera om ångerrätt uppfylldes.

Om informationen inte är korrekt, förlängs konsumentens ångerrätt så att den gäller i ett år.

TT