Annons
Nyheter

Snabbare rättegångar med lägre plåga

Häktade ska sitta kortare tid, offrens lidande ska minskas och de enorma kostnaderna för jättelika rättegångar ska ner. Regeringen tillsätter nu en utredning för att få till ändringar av över 60 år gamla rättegångsregler. All bevisning ska dras muntligen.(TT)
Publicerad 7 april 2016

All bevisning ska dras muntligen. Det som sägs här och nu i rättssalen väger vanligtvis tyngre än det som sagts i tidigare polisförhör. Det är innebörden av muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen - regelbundet utsatta för kritik.

Släppas ut tidigare

Annons

Högsta chefen för Svea hovrätt, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har nu fått i uppdrag att ta sig en ordentlig titt på de gamla principerna.

””

Om inspelade förhör med personer misstänkta för mindre allvarliga brott skulle väga tyngre som bevisning i stora mål skulle dessa personer kunna släppas ur häkte tidigare.

Slippa berätta igen

En annan anledning till att se över dagens ordning är brottsofferperspektivet.

””

Med en uppspelad videoupptagning från tidigare förhör skulle offret inte behöva berätta allt igen utan bara behöva svara på kompletterande frågor.

Kritik vid stormål

Till kritikerna av nuvarande system hör Björn Fritiof, en av åklagarna vid det jättelika och mycket uppmärksammade målet mot ett kriminellt nätverk i Södertälje för några år sedan. Vittnen med skyddad identitet tvingades vittna på plats i tingsrätten, inte bara en gång utan två, när den första förhandlingen ogiltigförklarades på grund av jäv.

Förutom lidandet det innebar för vittnena så hade dessutom ytterligare ett år hunnit gå från den första tingsrättsstarten till den andra. Händelserna de vittnade om låg ännu längre tillbaka i tid.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons