Annons
Nyheter

Många fler skolanmälningar om hot och våld

Antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar kraftigt. Arbetsmiljöverket anser att det förebyggande arbetet i skolorna kan förbättras. I fjol anmäldes 870 händelser om hot och våld i förskoleklasser samt i grund- och gymnasieskolan till Arbetsmiljöverket.(TT)
Publicerad 9 januari 2019

I fjol anmäldes 870 händelser om hot och våld i förskoleklasser samt i grund- och gymnasieskolan till Arbetsmiljöverket. Det är en ökning från 767 anmälningar om liknande händelser under det föregående året.

””

Enligt SVT har över 3 000 anmälningar gjorts från skolor på dessa utbildningsnivåer sedan 2014. De senaste fem åren har 224 incidenter med knivar eller vapenliknande föremål anmälts.

Annons

Oklar orsak

Statistiken visar att ökningen av anmälningar om hot och fysiskt våld är ungefär lika stor, medan rånen - som är en mycket liten del med ett par anmälningar per år - ligger fast.

Anmälningarna gäller hot och våld mot både elever och personal.

Hansson säger att det är oklart vad ökningen beror på. Det går inte att säga om läget på skolorna förvärrats eller om anmälningsbenägenheten ökat, exempelvis på grund av mer information.

””

"Behöver utvecklas"

Samtidigt talar Hansson om en sannolik underrapportering av faktiska händelser, och verket vill få in anmälningar för att kunna göra analyser och klarlägga var insatser bör sättas in.

””

Arbetsmiljöverket understryker också att det förebyggande arbetet ute på skolorna behöver bli bättre.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons