Nyheter

Antibiotikan minskar - men inte tillräckligt

Försäljningen av antibiotika i Sverige fortsätter att minska - men inte tillräckligt. Och skillnaderna är stora i landet. För att få bukt med resistenta bakterier är det nödvändigt att antibiotikaanvändandet minskar.(TT)
Publicerad 3 februari 2018
””

Faran med resistenta bakterier handlar inte bara om att det blir svårare att behandla sjukdomar när antibiotikan inte längre hjälper. Forskning visar att onödigt antibiotikaanvändande även kan påverka hälsan negativt på längre sikt. Dessutom skulle vårdkostnaderna mångdubblas med en större andel resistenta infektioner i vården.

Minskat sedan 1990-talet

””

I Sverige har antibiotikaanvändningen stadigt minskat sedan 1990-talet. Men på många håll i landet är det en bit kvar till målet på 250 utskrivna recept per 1 000 invånare och år.

Vad gäller de regionala skillnaderna så kan man tydligt se ett mönster. I storstadsområdena har det varit en högre förskrivning jämfört med landsbygden. Det beror troligen på att boende i storstäder har närmare till läkare som kan skriva ut.

Med ett ökat utbud av läkartjänster via nätet kan dessa skillnader jämnas ut. Men det är inte helt oproblematiskt med förskrivning utan personliga besök.

Nätdoktorer bör skicka vidare

Enligt Ove Andersson så bör nätdoktorerna skicka vidare patienter som misstänks behöva antibiotika, eftersom rekommendationen i många fall är att recepten ska skrivas ut vid direkta möten.

””

Han framhåller samtidigt att det är ohållbart om privata aktörer tolkar de medicinska riktlinjerna för utskrivning av antibiotika på ett annat sätt än vården i övrigt.

TT