Nyheter

Besked om skjutfält dröjer i åratal

Miljöprövningen av militärens skjutfält har blivit utdragna ärenden. Prövningen av 19 skjutfält har överklagats till miljö- och markdomstolen, och av dem väntar 17 på regeringens avgörande. Den sammanlagda handläggningstiden för dessa 17 fall är åtta år, skriver Svenska Dagbladet.(TT)
Publicerad 1 augusti 2015

Miljöprövningen av militärens skjutfält har blivit utdragna ärenden. Prövningen av 19 skjutfält har överklagats till miljö- och markdomstolen, och av dem väntar 17 på regeringens avgörande. Den sammanlagda handläggningstiden för dessa 17 fall är åtta år, skriver Svenska Dagbladet. Sju av ansökningarna är från 2005.

””

Miljöminister Åsa Romson (MP) tillstår att takten måste öka:

””

En av de utdragna miljöprövningarna gäller Tofta skjutfält på Gotland, vilket gör att satsningen på ökad militär närvaro på ön kan vara hotad.

TT