Nyheter

Hård kritik mot svensk barnrätt

FN:s barnrättskommitté kritiserar Sverige för att inte följa barnkonventionen. Bland annat ställs krav på att barn ska ha rätten att höras under asylprocessen och på att genomföra reformer med barnens bästa i centrum. -Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig, säger Unicef:s programchef Christina Heilborn.(TT)
Publicerad 4 februari 2015
””

Generellt anser kommittén att det krävs reformer av hur myndigheter utreder barns situation i alla former av ärenden, allt från migrationsärenden till socialtjänstärenden. Bland annat brister det i hur barnen kommer till tals, speciellt barn i utsatta grupper.

En av dem som skulle vilja se att man fick mer inflytande över sitt liv som barn är Alexandra Ekerow, 14 år, som har ryggmärgsbråck och är beroende av en assistent, både för att klara av skolan och för sina toalettbesök. Vid två tillfällen blev hon tilldelad en assistent på skolan som hon kände sig obekväm med men ingen frågade henne vad hon kände.

"Mådde inte bra"

””

Pernilla Baralt, som representerade Sverige under FN:s barnrättskommittés utfrågning, vill inte gå in på specifika punkter i rapporten. Däremot ska regeringen bjuda in olika barnrättsorganisationer för att diskutera kritiken och utreda hur man bäst sprider kunskap om barns rättigheter.

””

"Bryter mot barnkonventionen"

Barnens rätt i migrationsfrågor är ett av de områdena där Sverige möter kritik från Barnrättskommittén. Enligt svensk lag behöver man inte höra barn i asylprocessen och heller inte undersöka om barnen har egna skäl till asyl, som att riskera att bli bortgifta eller bli barnsoldater.

””

Återkommande kritik från den senaste rapporten är skillnaderna i hur barns rättigheter följs beroende på var i Sverige de bor och i vilken socioekonomisk situation man befinner sig i. För Alexandra Ekerow har hennes mammas stöd och press på ansvariga haft stor betydelse.

””

TT