Annons
Nyheter

Brott och härkomst kan granskas av Brå

Brottsförebyggande rådet vänder nu i frågan gällande kartläggning av gärningsmäns härkomst. Myndigheten uppger att en ny studie kan behövas men att den kan dröja.(TT)
Publicerad 8 maj 2018
””

Efterfrågan på en studie om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan har växt sig starkare och starkare, konstaterar hon.

””

Moderaterna välkomnar Brås planer, men anklagar regeringen för att i det längsta ha försökt lägga hinder i vägen. Kunskap och kartläggning behövs.

Annons

"Ingen stor dramatik"

Justitieminister Morgan Johansson (S) framhåller att regeringen hela tiden har sagt att det är Brå själva som avgör vilka studier som ska göras.

””

Frågan om studie har aktualiserats bland annat med anledning av en granskning som Aftonbladet publicerade på måndagen, och som visar att majoriteten av de pojkar och män som dömts för gruppvåldtäkt är födda i länder utanför Europa. Av 112 dömda under åren 2012-2017 var 82 födda utanför Europa.

Brå har vänt

Ett liknande mönster framkommer i en granskning som Expressen gjorde tidigare i år, liksom även i den senaste officiella rapport som undersökte saken. Rapporten, som togs fram av Brå 2005, visade att det är fem gånger vanligare att en gärningsman som begått sexbrott är utrikes född än inrikes född med två svenskfödda föräldrar.

Hittills har Brå inte ansett att ytterligare studier behövs, kunskapsunderlaget på området har bedömts som tillräckligt. Men nu öppnar myndigheten för en ny genomgång.

””

Olika vinklar

Brå har inte bestämt vilken form av studie det ska bli, och ett besked om vad det kan bli dröjer till nästa år.

Krav på en ny studie om härkomst har förts fram återkommande, men intensiteten ökade mycket efter flyktingvågen för snart tre år sedan, säger Stina Holmberg.

””

Brå utreder för närvarande, på regeringens uppdrag, varför sexualbrotten ökat de senaste tolv åren. I uppdraget ingick att om möjligt undersöka gärningspersonerna, men Brå har valt att helt fokusera på offren.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons