Annons
Nyheter

Brunt vatten - då kan badsjön må bra

Har vattnet i din badsjö blivit brunare de senaste åren? Var lugn, det är sannolikt ett tecken på att försurningen minskat. Men i vattenverk som är inställda för 1980-talets klara, försurade vatten kan det bruna ge problem.(TT)
Publicerad 3 oktober 2017

För 20-30 år sedan fanns det skogssjöar med alldeles klart vatten som var i princip döda. Vattnet var så försurat av luftföroreningar från industrier och trafik att inga levande processer pågick.

Men de försurande luftutsläppen har minskat kraftigt i Europa och Nordamerika under de senaste årtiondena. Det är den viktigaste orsaken till att vattnet i många vattendrag blivit mera brunt, enligt en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort för Havs- och vattenmyndigheten.

Annons

Organiskt kol

Den bruna färgen beror att på det i vattnet finns löst organiskt kol, det vill säga kol som är bundet till väte.

””
””

I 1990-talets klara, försurade sjöar kunde löv och barr bli liggande på botten utan att brytas ner.

Gifter kan följa med

Men det brunare vattnet kan också ha nackdelar. Miljögifter som människan spridit kan följa med det organiska kolet från humuslagret, närmast markytan, till vattendragen.

Det kan också bli för mycket organiskt kol i dricksvattnet.

””

Det kan även finnas andra förklaringar till att vattnet blivit mera brunt. Minskad försurning anses inte förklara allt. Forskning pekar också på att kraftigare regn, till följd av klimatförändringarna, sköljer ut organiskt material från mark till sjövatten snabbare. Det innebär att vattnet i sjön byts ut snabbare, men de organiska ämnena hinner inte brytas ner. Högre temperatur kan också påverka.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons