TT-Inrikes

Dömda för hedersvåld ofta tidigare straffade

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Äldre och mer våldsbenägna än vad man tidigare trott - så beskriver en ny studie från kriminalvården personer som dömts för hedersvåld. Kopplingen till tidigare brottslighet - och inte sällan andra våldsbrott -är stor.(TT)

Enligt undersökningen är mer än hälften av den undersökta gruppen fällda sen tidigare, rapporterar Dagens Nyheter och Ekot.

I studien, som presenterades på onsdagen, ingår 97 personer som har dömts för hedersbrott som sedan jämförts med andra våldsbrottsdömda samt en matchad grupp ur normalbefolkningen. De hedersdömdas genomsnittsålder är enligt studien 41 år, nästan samtliga är män med barn och de har vistats i landet i genomsnitt 14 år. Drygt nio av tio har tidigare misstänkts för brott, och hälften har straffats - många för våldsbrott.

– De har en antisocialitet generellt sett, nästan alla har misstänkts och lagförts för brott, säger Jenny Yourstone, forskningsledare på Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet till DN.

Utbildningsnivå ser däremot inte ut att ha någon betydelse för vem som gör sig skyldig till hedersbrott. Gruppen hedersvåldsdömda hade generellt sett även mindre missbruksproblematik eller psykiatriska problem jämfört med andra våldsdömda.