Nyheter

El Niño avgör om ormen är på hugget

Antalet människor som blir ormbitna varierar med väderfenomenet El Niño. Både under dess kalla och varma faser ökar antalet bett kraftigt. Åtminstone i Costa Rica där forskare konstruerade en databas som jämförde antalet ormbett med variationer i vädret.(TT)
Publicerad 13 september 2015
Antalet människor som blir ormbitna varierar med väderfenomenet El Niño. Både under dess kalla och varma faser ökar antalet bett kraftigt. Åtminstone i Costa Rica där forskare konstruerade en databas som jämförde antalet ormbett med variationer i vädret
Antalet människor som blir ormbitna varierar med väderfenomenet El Niño. Både under dess kalla och varma faser ökar antalet bett kraftigt. Åtminstone i Costa Rica där forskare konstruerade en databas som jämförde antalet ormbett med variationer i vädret

Åtminstone i Costa Rica där forskare konstruerade en databas som jämförde antalet ormbett med variationer i vädret. I Costa Rica är ormbett anmälningspliktiga, samtidigt som behandlingen av dem är gratis.

Det visar sig att antalet bett fluktuerar med temperaturen, något som blir extra tydligt under de år då väderfenomenet El Niño drabbar landet. Både under dess varma och kalla faser ökar antalet bett kraftigt, visar studien som presenteras i Science Advances.

Att fler blir ormbitna vid varmare temperaturer förklarar forskarna med att ormar är ektoterma ("kallblodiga"). Värmen gör dem mer aktiva, helt enkelt.

Varför antalet ormbett även är många under den kalla fasen vet inte forskarna. En förklaring, spekulerar de, kan vara att antalet bytesdjur minskar. Ormarna tvingas söka nya jaktmarker, vilket gör att de kommer i kontakt med människor.

Minst 2,5 miljoner människor blir bitna av ormar varje år, varav cirka 100 000 dör.

””

TT