Nyheter

Enklare regler för HVB-hem

Det råder akut behov av platser på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Nu föreslår Socialstyrelsen vissa undantag från reglerna för att få fram fler boenden. Boendets föreståndare behöver inte längre vara högskoleutbildad och lokalerna behöver inte vara bemannade dygnet runt.(TT)
Publicerad 4 november 2015

Det råder akut behov av platser på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Nu föreslår Socialstyrelsen vissa undantag från reglerna för att få fram fler boenden.

Boendets föreståndare behöver inte längre vara högskoleutbildad och lokalerna behöver inte vara bemannade dygnet runt. Undantagen gäller på hem där det bor unga från 16 år.

Regeländringarna skickas nu på remiss med målet att de ska kunna träda i kraft den 1 januari 2016.

TT