Nyheter

Färre män blir misshandlade

Färre personer än tidigare uppger att de utsatts för våldsbrott under föregående år, enligt en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU). 12 000 personer i åldrarna 16-79 år har fått frågor om utsatthet för brott under 2014, och 2,1 procent har uppgett att de utsattes för misshandel under året.(TT)
Publicerad 4 november 2015

12 000 personer i åldrarna 16-79 år har fått frågor om utsatthet för brott under 2014, och 2,1 procent har uppgett att de utsattes för misshandel under året. Det kan jämföras mot 2,3 procent för året innan och 2,7 procent under 2005 då mätningarna startade.

Sedan 2005 har misshandelstrenden varit nedåtgående, men bara för männen. För kvinnorna har den legat relativt oförändrad, enligt ett pressmeddelande från Brå.

Mest har utsattheten för misshandel minskat bland män i åldern 6-24 år. Där utsattes 4,8 procent för misshandel under 2014 jämfört mot 11 procent 2005.

En god nyhet är också att utsattheten för bedrägerier har minskat från 3,5 procent till 3,1 procent efter att tidigare ha ökat varje år.

"Normalt sett är det en något större andel män än kvinnor som utsätts för bedrägeri, och i den senaste mätningen har andelen utsatta män minskat något. Det bidrar förstås till att den totala utsattheten sjunker. Det handlar ofta om att man blir lurad via internet och det vanligaste är att man lurad på en mindre summa pengar, det kan handla om upp till några tusenlappar", säger Thomas Hvitfeldt, utredare vid Brå.

TT