Nyheter

Färre väljare vill se SD-samarbete

De svenska väljare som tycker att övriga riksdagspartier ska samarbeta med Sverigedemokraterna blir färre. - Det är en signifikant skillnad, säger Toivo Sjörén, Sifos opinionschef, till TT. I januari svarade 46 procent ja på frågan om samarbete med SD (37 procent svarade nej).(TT)
Publicerad 12 september 2016

I januari svarade 46 procent ja på frågan om samarbete med SD (37 procent svarade nej). I september hade siffran sjunkit till 38 procent (45 procent svarade nej). Det visar en Sifo-undersökning som Svenska Dagbladet låtit göra.

Ja-sägarna har blivit färre inom båda blocken och samtliga partier.

Inom Alliansen är dock skillnaderna stora, där KD- och M-väljarna är klart mer positiva till ett samarbete med SD (60 respektive 50 procent) jämfört med L och C (32 och 26 procent).

Bland de rödgröna är stödet till samarbete lågt och jämnt. Det är lägst hos MP-väljarna, 8 procent.

Septemberundersökningen är gjord 6-9 september, alltså innan utspelet från Jan Björklund (L) där han tyckte att regeringen bör bjuda in alla partier - även SD - till blocköverskridande politiska samtal.

Frågan som ställdes i undersökningen var: "Anser du att de övriga riksdagspartierna bör samarbeta med SD i de frågor man tycker lika?"

””

Drygt 1 000 personer har tillfrågats.

TT