Nyheter

Föräldrars dåliga koll fara för barn

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland små barn, men landets föräldrar har dålig koll på hur viktigt det är att hålla uppsikt, enligt en ny rapport. Under juli drunknade fyra barn och hittills i augusti har två barn omkommit på samma sätt.(TT)
Publicerad 14 augusti 2015
Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland små barn, men landets föräldrar har dålig koll på hur viktigt det är att hålla uppsikt, enligt en ny rapport. Under juli drunknade fyra barn och hittills i augusti har två barn omkommit på samma sätt. Föräld
Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland små barn, men landets föräldrar har dålig koll på hur viktigt det är att hålla uppsikt, enligt en ny rapport. Under juli drunknade fyra barn och hittills i augusti har två barn omkommit på samma sätt. Föräld

Föräldrars brist på kunskap om vattensäkerhet kan vara en livsfara för barn, slår Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa fast i en ny rapport. I en undersökning med 1 021 föräldrar till barn mellan fem och tolv år visar det sig att fyra av tio inte kan första hjälpen och att hälften tror att barn plaskar eller själva ropar på hjälp om de håller på att drunkna.

””

Sysslar med annat

Även om nio av tio föräldrar uppger att de är aktiva med barnen på badstranden uppger de också att de är upptagna med annat. Varannan solar, drygt var tredje läser tidningar och böcker och en av fem kollar mobilen. En av fem föräldrar har bara sporadisk uppsikt över sina barn i vattnet.

””

Ständig uppsikt

Flest barn drunknar under sommarmånaderna och en tredjedel av fallen sker vid badplatser utomhus. Men även vattendrag i närheten av huset, trädgårdsdammar och brunnar kan utgöra en fara.

Håll i barnen vid vatten eller håll dem under ständig uppsikt, är Anders Wernestens tips till föräldrar. När man kan börja släppa på kontrollen går inte generellt att säga, anser han.

””

TT