Nyheter

Stora problem med farliga elprodukter

Ännu en USB-laddare som kan ge elchocker har säljstoppats i Sverige. Händelsen är inte unik. Bara under förra året stoppade Elsäkerhetsverket 116 farliga och felaktiga produkter. Enligt Thomas Nilson, inspektör vid Elsäkerhetsverket, brister ofta konstruktionen av elprodukter vid tillverkning.(TT)
Publicerad 3 februari 2015

Enligt Thomas Nilson, inspektör vid Elsäkerhetsverket, brister ofta konstruktionen av elprodukter vid tillverkning. Vanligt är att kablarna inte sitter ordentligt fast eller att det är för litet avstånd mellan dem, vilket kan leda till elchocker när man drar ut dem ur kontakten. Ett annat vanligt problem är produkter utan svensk stickkontakt.

Just den här gången gällde det en laddare från Proove International AB.

””

Under förra året testade Elsäkerhetsverket 400 produkter varav 29 procent blev belagda med försäljningsförbud. Just laddaren från Proove International AB är farlig och saknar korrekt märkning. Dess interna ledare är lödda direkt på kretskortet och kan lossna. Det innebär att ledarna kan komma åt exempelvis USB-porten. Men produkten återkallas inte.

””

TT