Forskare: Få exempel på kränkt integritet

Lagstiftning ämnad att värna den personliga integriteten står i vägen för ökad kameraövervakning på allmänna platser. Men en färsk undersökning visar att nio av tio är positiva till kameror. Forskare hittar få exempel där individers personliga integritet har kränkts.(TT)
Publicerad 22 oktober 2017

Övervakningskameror på allmän plats innebär en kränkning av din personliga integritet, ja eller nej?

Hela 82 procent svara nekande på frågan i en undersökning som säkerhetsföretaget Securitas låtit Sifo göra i samarbete med Lunds universitet. Ännu fler, 90 procent av ett statistiskt säkerställt urval av 1 000 svenskar, är positiva till övervakningskameror.

””

Frågan om den personliga integriteten går inte att bortse från, men Lahtinen menar att ett faktum ofta faller bort i debatten. Tillsammans med forskarkolleger har han letat efter exempel där samhällets kameraövervakning faktiskt har inneburit en kränkning för enskilda, men inte hittat fler än en handfull exempel - i hela Europa.

Det är datainspektionen som är tillsynsansvar vad gäller övervakningskameror och när tillståndsfrågar avgörs i rätten åberopar myndigheten ofta två domar, som enligt Markus Lahtinen bygger på hypotetiska resonemang om den potentiella skadan av övervakningskameror.

””

TT