Nyheter

Funktionshindrade barn får inte åka gratis

Regeringen och Vänsterpartiet har gjort ett stort nummer av att elever för första gången i sommar får gratis kollektivtrafik. Men funktionshindrade barn som åker färdtjänst omfattas inte i flera län.(TT)
Publicerad 1 juni 2018
””

Förbundet har ställt frågor till samtliga län och regioner i Sverige om barn som åker med färdtjänst omfattas av den satsning på kostnadsfria resor under sommarlovet som regeringen lagt fram. Alla län har inte svarat men de svar som kommit in fram till 1 juni visar att endast Stockholm, Värmland och Blekinge inkluderar elever som är i behov av färdtjänst.

I Skåne, Västra Götaland, Västmanland, Jönköpings län och Jämtland är svaret att de fria resorna inte gäller färdtjänst.

Inte med rullstol

Maria Persdotter säger att om man sitter i rullstol är det verkligen inte givet att kollektivtrafiken är ett lämpligt färdmedel.

””
””

I regeringens satsning, som Vänsterpartiet står bakom, läggs 350 miljoner kronor per år under 2018-2020 på fri kollektivtrafik. De som omfattas är skolungdomar från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 2 på gymnasiet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län får söka bidrag och sedan avgöra vad som blir avgiftsfritt.

"Fullständigt vansinnigt"

Men enligt Maria Persdotter hade regeringen kunnat ställa villkor på landsting och regioner att även barns färdtjänst ska omfattas.

””

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har sagt att satsningen gäller familjer, oavsett plånbok, och V-ledaren Jonas Sjöstedt lanserade satsningen med att "alla barn har rätt till bra sommarlov".

Maria Persdotter hoppas att det som nu skett är ett misstag, annars är det "fullständigt vansinnigt". Hon upplever ändå en känsla av att funktionshindrade barn åsidosätts på nytt.

””

TT