Nyheter

Genombrott för strokebehandling

Betydligt fler som drabbas av blodpropp i hjärnan (stroke) överlever utan större handikapp om proppen tas bort med ett instrument. Nu bör riktlinjerna ses över, anser en expert. De nya resultaten kommer från två större studier som nyligen presenterades på en kongress i USA, skriver Dagens Medicin.(TT)
Publicerad 12 februari 2015

De nya resultaten kommer från två större studier som nyligen presenterades på en kongress i USA, skriver Dagens Medicin.

Tromboektomi innebär att proppen tas bort mekaniskt genom att ett instrument förs upp i det drabbade kärlet i hjärnan. Sedan dras proppen bort med en sug eller ett metallnät.

Tekniken har redan börjat införas på vissa svenska sjukhus, men det är först nu som studier visar att behandlingen verkligen gör nytta. Resultaten från de nya studierna är samstämmiga med en liknande studie som publicerades tidigare i år.

””

Han har själv tidigare lett prioriteringsarbetet med de nationella strokeriktlinjerna.

I de aktuella studierna lottades patienter till att antingen få propplösande behandling samt att få eller inte få tromboektomi.

Bägge studierna fick dock avbrytas i förtid, av etiska skäl, eftersom effekten var överlägsen med tromboektomi. Betydligt fler av dem som fick tromboektomi kunde klara sig själva efter 90 dagar, jämfört med dem som "bara" fick propplösande behandling.

TT