Nyheter

Glutenbarn föds sällan på vintern

Du löper minst risk att utveckla glutenintolerans om du föds vaginalt på vintern av en mamma som är över 35 år, enligt ny forskning. - Ja, så är det, säger Fredinah Namatovu, som står bakom rönet. Allt fler blir glutenintoleranta i Sverige. Ökningen sker främst bland barn i åldrarna 2 till 15 år.(TT)
Publicerad 4 november 2015

Allt fler blir glutenintoleranta i Sverige. Ökningen sker främst bland barn i åldrarna 2 till 15 år. En ny studie kan ha svaren till varför.

””

Om ett barn föds genom kejsarsnitt exponeras det inte för mag- och tarmkanalens bakterieflora, förklarar Namatovu.

””

Studien inkluderar 1,9 miljoner barn födda mellan 1991 och 2009. Resultaten visar också att det finns en mindre risk för glutenintolerans om man föds på vintern.

””

Barn till mödrar över 35 år löper mindre risk.

””

Och ju lägre inkomst mamman har desto större risk är det att barnet utvecklar glutenintolerans.

””

TT